University Websites: www.mduonline.net :: www.mdudde.net
01262-279526, 27, 28, 30 & 31.
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
  Home page    
Advisory Committee of MDU Alumni


Dean, Academic Affairs, M. D. University, RohtakDean, Student Welfare, M. D. University, RohtakDirector, CCPC, M. D. University, Rohtak


Director, IQAC M. D. University, RohtakDirector, UIET, M.D. University, RohtakDirector, IHTM, M. D. University, RohtakDirector, Youth Red Cross M. D. University , Rohtak

 


Chairperson, SCSHVW, M. D. University, RohtakDirector, Alumni, M. D. University, RohtakDirector,IMSAR, M. D. University, Rohtak

 


Director, Public Relation, M.D. University, Rohtak

 


Director, RUSA, M.D. University, Rohtak

 


Director, Sports, M.D. University, Rohtak

 


Librarian, Vivekananda Library, M.D. University, Rohtak

 
s